ASFALTY – ZEMINY – KAMENIVO – CEMENT – BETON

Zajišťujeme KALIBRACE

Zařízení pro stanovení obsahu vzduchu v čerstvé betonové směsi
Planograf
Statická deska
Laboratorní lisy
Lehká dynamická deska – výrobce HMP