LISY

CBR

Laboratorní stanovení poměru únosnosti zemin CBR

dle ČSN EN 13286-47


- pevně montovaná základní deska

- vyvíjení síly se provádí posunem horního příčníku umístěného na dvou
  sloupech, které jsou uloženy v kuličkových pouzdrech

- elektronické řízení a vyhodnocování pomocí PC

Lis 100 a 120kN

univerzální lis v dvousloupovém provedení


- pohon krokovým motorem přes kuličkový šroubový převod

- automatické vypínání při přetížení

- řízení a vyhodnocování zkoušek pomocí PC

- pevně montovaná základní deska

- vyvíjení síly se provádí posunem horního příčníku umístěného na dvou
  sloupech

Lis 200kN

univerzální lis v čtyřsloupovém provedení


- pohon krokovým motorem přes kuličkový šroubový převod

- automatické vypínání při přetížení

- řízení a vyhodnocování zkoušek přes PC

- pevně montovaná základní deska

- vyvíjení síly se provádí posunem horního příčníku umístěného na čtyřech
  sloupech


Vytlačovací zařízení

-  pro Marshallova a Proctorova tělesa 100 a 150mm

-  elektrohydraulický pohon
-  maximální síla 100kN

-  zdvih pístu 400mm


Vybavení laboratoří pro stavebnictví

ASFALTY

ZEMINY

LISY

KAMENIVO

CEMENT A BETON


2014 ©​ všechna práva vyhrazena