PRODEJ A SERVIS LABORATORNÍ TECHNIKY
PRO STAVEBNICTVÍZajišťujeme KALIBRACE
   Zařízení pro stanovení obsahu vzduchu v čerstvé betonové směsi
   Lehká dynamická deska

   Statická deska

   Laboratorní lisy
   Digitální planograf

Vybavení laboratoří pro stavebnictví

ASFALTY

ZEMINY

LISY

KAMENIVO

CEMENT A BETON


2014 ©​ všechna práva vyhrazena